Logo EU

Tato služba je finančně podpořena z projektu

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III.
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných druhů sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.
Podporují nás:


Tescomatka

Azylový dům
pro matky s dětmi Mělník

Místo poskytování: Dukelská 2668, Mělník

Kontakt na sociální pracovnici: 737 384 755

Provoz je zajištěn nepřetržitě.

Cílová skupina: matky (ženy) s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené zejména se ztrátou bydlení.

Kapacita služby je 42 lůžek v 15 pokojích

Poplatek:

Matka + 1 dítě Matka + 2 děti Matka + 3 děti
Den 150,- Kč 190,- Kč 220,- Kč
Týden 1050,-Kč 1330,-Kč 1540,-Kč
31 dní 4650,-Kč 5890,-Kč 6820,-Kč

Služba je určena pro matky s dětmi, které se ocitly v obtížné sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, která je však často doprovázena dalšími problémy jako jsou nezaměstnanost, dluhová problematika apod. Smyslem této služby není jen pouhé poskytnutí přístřeší, ale především intenzivní, individuální spolupráce sociální pracovnice, pracovníků/nic v sociálních službách a samotných klientek na řešení jednotlivých překážek pro další začlenění do běžného života. Klíčovými tématy může být například řešení dluhů, pomoc při hledání práce, bydlení, sociální poradenství, osobnostní rozvoj a poskytování poradenství při výchově a péči o děti. Také se se soustředíme na harmonický rozvoj dětí po stránce psychické, sociální, kognitivní i motorické, a to prostřednictvím společných her, terapií a jiných aktivit.