Aktuálně


Občanská poradna Mělník

PhDr. Jakub Pivarč, Ph.D.

Plán konzultačních hodin na měsíc prosinec 2021:

  •   1.12. - středa
  •   3.12. - pátek
  •   6.12. - pondělí
  •   7.12. - úterý
  •   8.12. - středa
  • 10.12. - pátek
  • 13.12. - pondělí

Vždy od 8 do 18 hodin.

Od 06. 08. 2021 dochází ke změně místa poskytování sociální služby odborného sociálního poradenství, a to na adrese Rohelova 2596, 276 01 Mělník.


    V sobotu 20. 11. 2021 se uskutečnila ve velkém hypermarketu Tesco Mělník další tradiční sbírka potravin a drogerie. Vybralo se celkem 560 kg potravin a dalšího zboží, za což velice děkujeme dárcům i zaměstnancům hypermarketu, kteří v této pro každého z nás těžké době velkoryse přispěli velkým množstvím potřebných komodit, jako jsou dětské pleny, dětská výživa apod. Zejména děkujeme řediteli HM Tesco Mělník, panu Kristianovi Železníkovi za výbornou spolupráci a podporu této akce. Děkujeme také dobrovolníkům z řad zaměstnanců Služeb prevence města Mělníka za jejich ochotu a nadšení při zapojení se do této aktivity. Darované zboží je určeno pro maminky a děti z Azylového domu Mělník v Dukelské ulici.

Sbirka_potravin

Sbirka_potravin

Jarmark

Aktivity

Rekonstrukce společenské místnosti

    Služby prevence města Mělníka obdržely v nedávné době od Nadace Terezy Maxové dětem účelový finanční dar ve výši 50 tis. Kč na opravu a vybavení společenské místnosti v Azylovém domě Mělník. Náš azylový dům byl vybrán také díky tomu, že nadace dlouhodobě oceňuje příkladnou práci SPMM s dětmi - zvláště organizaci volnočasových aktivit dětí v přírodě, které vyžadují od našich zaměstnanců vysoké nasazení. Děti ohrožené sociálním vyloučením jsou těmito aktivitami nadšené a pozitivní zážitky si odnášejí do dalšího života.

    Peníze z daru nám umožnily rekonstruovat místnost, kde se konají společné akce s uživateli našich služeb. Položme si otázku, co znamená kulturní prostředí v místnosti azylového domu? Znamená pro naše klienty, kteří se ocitli téměř na okraji společnosti vůbec něco? Jak jsme napsali v poděkování Nadaci Terezy Maxové dětem – věříme, že znamená.

    Teď je to vlídné prostředí, které, jak pevně doufáme, ocení zvláště ti, na které bychom chtěli působit co nejvíce - děti, které u nás žijí. Na své dosavadní situaci nemají žádnou vinu. Věříme, že si odnesou do svého budoucího života alespoň krásné vzpomínky – třeba na slavnostně prostřené stoly při oslavách, pěkné prostředí při doučování, novotou zářící místnost při vánoční nadílce. A taky vzpomínku, že někoho zajímaly a nebylo lhostejné, jak se jim daří. Ty zářící oči budou odměnou a taky důvodem, proč má naše práce smysl.

Velice děkujeme nadaci za tuto podporu!

Tým SPMM

rekonstrukce

Rekonstrukce společenské místnosti


Služby prevence města Mělníka informují

    Služby prevence města Mělníka provozující azylové domy a noclehárnu informují, že vzhledem k současné situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19 byla přijata řada opatření vedoucí k maximální ochraně života a zdraví jak uživatelů sociálních služeb, tak i jejich zaměstnanců.

     Veškerá preventivní opatření byla nastavena již v době vyhlášení nouzového stavu v ČR, a to nejen v souladu s nařízením vlády a doporučenými postupy MPSV, MZ ČR, ale především s ohledem na specifika sociálních služeb. Byla upravena pravidla poskytování služby azylového domu a noclehárny. Všem klientům noclehárny byla nabídnuta pobytová (celodenní) forma služby, aby se minimalizovalo riziko nákazy. Část klientů tohoto nouzového opatření využila.

    Je realizováno omezení a monitorování volného pohybu uživatelů služeb, dochází k pravidelným kontrolám a opakované edukaci klientů v oblasti ochrany zdraví.

Chod zařízení se řídí velmi přísnými hygienickými pravidly. Několikrát denně se dezinfikují prostory.


Věříme, že naše opatření přispějí k minimalizaci výskytu onemocnění.