Aktuálně


Služby prevence města Mělníka informují

    Služby prevence města Mělníka provozující azylové domy a noclehárnu informují, že vzhledem k současné situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19 byla přijata řada opatření vedoucí k maximální ochraně života a zdraví jak uživatelů sociálních služeb, tak i jejich zaměstnanců.

     Veškerá preventivní opatření byla nastavena již v době vyhlášení nouzového stavu v ČR, a to nejen v souladu s nařízením vlády a doporučenými postupy MPSV, MZ ČR, ale především s ohledem na specifika sociálních služeb. Byla upravena pravidla poskytování služby azylového domu a noclehárny. Všem klientům noclehárny byla nabídnuta pobytová (celodenní) forma služby, aby se minimalizovalo riziko nákazy. Část klientů tohoto nouzového opatření využila.

    Je realizováno omezení a monitorování volného pohybu uživatelů služeb, dochází k pravidelným kontrolám a opakované edukaci klientů v oblasti ochrany zdraví.

Chod zařízení se řídí velmi přísnými hygienickými pravidly. Několikrát denně se dezinfikují prostory.


Věříme, že naše opatření přispějí k minimalizaci výskytu onemocnění.Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPMM

        Poskytování sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPMM je od 11.5.2020 na základě UV č.521 obnoveno. Poskytují se základní činnosti, a to na základě domluvy o individuální schůzce (možno přes FB stránky NZDM SPMM). Pokud někdo z našich klientů potřebuje pomoc (poradenství, podpora, pomoc se školou – doučování), napište nám zprávu a my si s Vámi domluvíme čas, kdy se budeme moci sejít. Roušky jsou povinné! Stejně tak dodržování hygienických pravidel. Dezinfekce je zajištěna v prostorách zařízení. Forma individuálních schůzek platí celý tento a následující týden. Další rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti sociálních služeb bude aplikováno dle stanoviska a doporučení příslušných orgánů.


Tým NZDM SPMM „Kontakt“Sociálně právní poradna Mělník

PhDr. Jakub Pivarč, Ph.D.

Plán konzultačních hodin na měsíc srpen 2020:

 •   6.8. - čtvrtek
 •   7.8. - pátek
 • 13.8. - čtvrtek
 • 27.8. - čtvrtek
 • 28.8. - pátek

Vždy od 8 do 18 hodin.


Sociálně právní poradna Mělník

Bc. Lenka Ságnerová, DiS.

Plán konzultačních hodin na měsíc srpen 2020:

 •   3.8. - pondělí    9:00-12:00
 • 17.8. - pondělí    9:00-16:00
 • 18.8. - úterý      13:00-17:00
 • 19.8. - středa    13:00-18:00
 • 20.8. - čtvrtek   13:00-18:00
 • 25.8. - úterý        9:00-16:00
 • 31.8. - pondělí  10:00-12:00