Podporují nás:


Tescopotrebny

Noclehárna Mělník

  • Místo poskytování služby: Na Malém Spořilově 819, Mělník
  • Provozní doba:
    květen - září 19:00 - 08:00 hodin
    říjen - duben 17:00 - 08:00 hodin
  • Kontakt na služebnu: 315 626 439

Cílová skupina: osoby, které jsou bez přístřeší, muži a ženy starší 18 let, kteří mají zájem o přenocování a poskytnutí hygieny.

Kapacita služby je 8 lůžek pro muže a 4 lůžka pro ženy

Poplatek za osobu a noc činí 50,- Kč.

Cílem služby Noclehárna Mělník je prostřednictvím sociální intervence pracovníků/pracovnic zařízení sociálních služeb a programů individuálního rozvoje pomáhat uživatelům/uživatelkám v začlenění do společnosti a zmírnění negativních dopadů sociálního vyloučení.