Podporují nás:


TescoNízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPMM

Cílová skupina: služba je určena dospívajícím a mladým lidem od 8 do 26 let z Mělníka a okolí, kteří jsou díky své nepříznivé sociální situaci (rodina, škola, zaměstnání, volný čas apod.) ohroženi sociálním vyloučením.

Provozní doba: pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 15 do 20 hodin

Pracovní tým:

Konktakt:

Nabízíme možnost poradit se, aktivně a podnětně trávit čas s vrstevníky v bezpečném prostředí a předcházet tak rizikovému chování.

„Co v nízkoprahu můžete“:

Kontakt
uceni

PRAVIDLA, KTERÁ MUSÍ V KONTAKTU VŠICHNI DODRŽOVAT:


aktivity