poradna

Občanská poradna Mělník

  • Místo poskytování služby:  Rohelova 2596, 276 01 Mělník
  • Provozní doba: viz. Aktuálně
    (na konzultace je vhodné se předem telefonicky, event. e-mailem objednat)
  • Odborné sociální poradenství:

Základní a odborné sociální poradenství je poskytováno v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 37, odst. 2 a 3) a v souladu s prováděcím předpisem výše zmiňovaného zákona (vyhláška č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanské poradně.

Cílem Občanské poradny Mělník je umožnit lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace, řešit ji na principech bezplatnosti, nestrannosti, nezávislosti a diskrétnosti, prostřednictvím informací, rad a případné další pomoci.

Klientům je poskytováno odborné sociální poradenství v oblasti sociální problematiky (např. sociální dávky), bydlení, financí a dluhů, zaměstnání a pracovně právních vztahů, vzdělání, občansko-právních vztahů a trestního práva, mezilidských vztahů, zdravotnictví, lidských práv apod.

Při poskytování odborného sociálního poradenství je zachována diskrétnost a soukromí uživatele/ky.

Poradenství je poskytováno zdarma.


Poradna