poradna

Sociálně právní poradna Mělník

Cílem Sociálně právní poradny Mělník je umožnit lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace, řešit ji na principech bezplatnosti, nestrannosti, nezávislosti a diskrétnosti, prostřednictvím informací, rad a případné další pomoci.

Klientům je poskytováno odborné sociální poradenství v oblasti sociální problematiky (např. sociální dávky), bydlení, financí a dluhů, zaměstnání a pracovně právních vztahů, vzdělání, občansko-právních vztahů a trestního práva, mezilidských vztahů, zdravotnictví, lidských práv apod.

Při poskytování odborného sociálního poradenství je zachována diskrétnost a soukromí uživatele/ky.

Poradenství je poskytováno zdarma.