poradna

Sociálně-právní poradna

 • Místo poskytování služby: prostory Radničního dvoru na náměstí Míru
 • Provozní doba: viz. Aktuálně
  (na konzultace je vhodné se předem telefonicky, event. e-mailem objednat)
 • Odborné sociální poradenství: PhDr. Jakub Pivarč, Ph.D.

Cílem Sociálně-právní poradny Mělník je umožnit lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace, řešit ji na principech bezplatnosti, nestrannosti, nezávislosti a diskrétnosti, prostřednictvím informací, rad a případné další pomoci.

Sociální pracovník poskytuje odborné sociální poradenství v oblasti sociální problematiky (např. sociální dávky), bydlení, financí a dluhů, zaměstnání a pracovně právních vztahů, vzdělání, občansko-právních vztahů a trestního práva, mezilidských vztahů, zdravotnictví, lidských práv apod.

Při poskytování odborného sociálního poradenství je zachována diskrétnost a soukromí uživatele/ky.

Poradenství je poskytováno zdarma.


Psychoterapeutické konzultace - pro rodiny, jednotlivce či páry

 • Místo poskytování služby: prostory Radničního dvoru na náměstí Míru
 • Provozní doba: viz. Aktuálně
  (na konzultace je vhodné se předem telefonicky, event. e-mailem objednat)
 • Odborné poradenství - rodinná terapeutka: Bc. Lenka Ságnerová, Dis.

Cílem služby je předcházení konfliktům, porozumění způsobu komunikace a hledání možností řešení.

Terapeutka poskytuje konzultace či dlouhodobější práci na řešení vztahových problémů či nedorozumění.

Těmito tématy může být:

 • zhoršení prospěchu dítěte
 • rozvod rodičů
 • úmrtí v rodině
 • nemoc člena rodiny a jiné

Poradenství je poskytováno zdarma.