SLUŽBY

Kde naleznete pomoc


AZYLOVÝ DŮM MĚLNÍK

Poslání

Posláním azylového domu je poskytnout pobytovou službu na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba poskytuje ubytování a bezpečný prostor, kde je možné prostřednictvím odborné pomoci řešit problémy na cestě k samostatnému životu, případně předcházet jejich prohlubování.

 

Kdo může službu využít (cílová skupina)

Službu mohou využít muži a ženy, rodiny s dítětem/dětmi, ale i jednotlivci, kteří přišli o své bydlení nebo jsou ohroženi jeho ztrátou.

 

Kapacita a provozní doba

48 lůžek pro rodiny s dětmi

8 lůžek pro muže

6 lůžek pro ženy

Provoz je zajištěn nepřetržitě

 

Poplatek

 

PobytJednotlivecRodina (1dítě)Rodina (2děti)Rodina (3děti)Rodina (4děti)
Den130 Kč250 Kč300 Kč350 Kč400 Kč
Týden910 Kč1750 Kč2100 Kč2450 Kč2800 Kč
31 dní4030 Kč7750 Kč9300 Kč10850 Kč12400 Kč

Podmínky přijetí zájemců o poskytnutí služby

  • Vstupní dotazník pro zájemce o službu (ke stažení zde)
  • Posudek praktického lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele (ke stažení zde)
  • Platný doklad totožnosti
  • Volná kapacita ubytování
  • Úhrada platby za ubytování
  • Zájemce, který respektuje přijetí pravidel zařízení (ke stažení zde)

 

Náplň služby

Uživatelům služby je poskytováno sociální poradenství, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních záležitostí. Cílem činnosti sociálních pracovníků je na základě individuálních plánů a aktivizačních programů rozvoje poskytovat podporu a provázet uživatele mimo jiné v procesu získání zaměstnání či obnovení pracovních návyků, obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou, získání bydlení, řešení dluhů a exekucí, vyřizování úředních záležitostí nebo např. dosažení samostatnosti a nezávislosti na sociálních službách. Klíčovými tématy je také osobnostní rozvoj uživatelů a poskytování poradenství při výchově a péči o děti (pozornost je věnována harmonickému rozvoji dětí po stránce psychické, sociální, kognitivní i motorické, a to prostřednictvím společných her, terapií a jiných aktivit).

KDE NÁS NAJDETE

Na Malém Spořilově 819, Mělník

Kontakt na sociální pracovnici - jednotlivci

739 219 872

Kontakt na sociální pracovnici - rodiny s dětmi

733 605 192, 739 219 872

 

Provoz je zajištěn nepřetržitě.


PODPORUJÍ NÁS

Tato služba je finančně podpořena z projektu: „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III“. Registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160. Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných druhů sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

 

Děkujeme našim partnerům za jejich podporu.

Nadace Terezy Maxové

TESCO