SLUŽBY

Kde naleznete pomoc


AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY  S DĚTMI MĚLNÍK

Poslání

Posláním azylového domu pro matky s dětmi je poskytnout pobytovou službu na přechodnou dobu matkám s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba poskytuje ubytování a bezpečný prostor, kde je možné prostřednictvím odborné pomoci řešit problémy na cestě k samostatnému životu, případně předcházet jejich prohlubování.

 

Kdo může službu využít (cílová skupina)

Službu mohou využít matky s dítětem/dětmi, které přišly o své bydlení nebo jsou ohroženy jeho ztrátou.

 

Kapacita a provozní doba

42 lůžek v 15 pokojích

Provoz je zajištěn nepřetržitě

 

Poplatek

 

PobytMatka + 1 dítě

Matka + 2 děti

Matka + 3 děti
Den150 Kč200 Kč250 Kč
Týden1050 Kč1400 Kč1750 Kč
31 dní4650 Kč6200 Kč7750 Kč

 

Podmínky přijetí zájemců o poskytnutí služby

  • Vstupní dotazník pro zájemce o službu (ke stažení zde)
  • Posudek praktického lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele (ke stažení zde)
  • Platný doklad totožnosti
  • Volná kapacita ubytování
  • Úhrada platby za ubytování
  • Zájemce, který respektuje přijetí pravidel zařízení (ke stažení zde)

 

Náplň služby

Uživatelkám služby je poskytováno sociální poradenství, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních záležitostí. Cílem činnosti sociálních pracovníků je na základě individuálních plánů a aktivizačních programů rozvoje poskytovat podporu a provázet uživatelky mimo jiné v procesu získání zaměstnání či obnovení pracovních návyků, obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou, získání bydlení, řešení dluhů a exekucí, vyřizování úředních záležitostí nebo např. dosažení samostatnosti a nezávislosti na sociálních službách. Klíčovými tématy je také osobnostní rozvoj uživatelek a poskytování poradenství při výchově a péči o děti (pozornost je věnována harmonickému rozvoji dětí po stránce psychické, sociální, kognitivní i motorické, a to prostřednictvím společných her, terapií a jiných aktivit).

KDE NÁS NAJDETE

Dukelská 2668, Mělník

Kontakt na sociální pracovnici

737 384 755

 

Provoz je zajištěn nepřetržitě.

 


PODPORUJÍ NÁS

Tato služba je finančně podpořena z projektu: „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III“. Registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160. Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných druhů sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

 

Děkujeme našim partnerům za jejich podporu.

TESCO