AKTUÁLNĚ

Edukační programy v oblasti zdravého životního stylu

V Azylovém domě pro matky s dětmi Mělník budou od března roku 2022 probíhat ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, regionálním centrem podpory zdraví, motivační intervenční programy pro uživatelky pro podporu zdravého životního stylu, s cílem snížení nerovností ve zdraví.


Témata budou směřovat především k posílení rozhodování klientek o svém zdraví. Uživatelky budou formou interaktivních přednášek a workshopů seznámeny s důležitostí péče o zdraví své i svých dětí, především v oblasti osobní hygieny, výživy, prevence infekčních onemocnění, prevence závislostí, podpory zdraví prospěšné pohybové aktivity, prevence nádorových onemocnění a dalších.