AKTUÁLNĚ

Podpora maminek samoživitelek v mělnickém azylovém domě

Konec loňského a začátek letošního roku se v Azylovém domě pro matky s dětmi Mělník nesl v duchu sebevzdělávání našich klientek. Díky soustavné spolupráci s nadací Terezy Maxové dětem se matky v pravidelných intervalech setkávaly s lektorkami, které vedly odborné přednášky zaměřené převážně na téma finanční gramotnost.

Tato setkání probíhala ve formě společných aktivit, ale také prostřednictvím individuálních schůzek. Cílem tohoto bezplatného poradenského programu bylo poskytnout uživatelkám azylového domu informace z oblasti trhu práce, financí, nácvik praktických dovedností při získávání zaměstnání a za součinnosti pracovníků azylového domu směrovat klientky k samostatnému způsobu žití.

 

Projekt byl velice kladně hodnocen všemi zúčastněnými a opět se potvrdilo, že intenzivní spolupráce s jinými organizacemi přináší celou řadu výhod, jako je vzájemné obohacení, sdílené postřehy a poznatky, které pomáhají posouvat hranice v hledání způsobu řešení problémů našich klientek.

 

Leaflet pro ženy - harmonogram programu