SLUŽBY

Kde naleznete pomoc


NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ SPMM

Poslání

Posláním nízkoprahového zařízení (dále jen Kontakt) je poskytnout ambulantní služby dětem a mládeži ohroženým společensky nežádoucími jevy a rizikovým chováním. Účelem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

 

Kdo může službu využít (cílová skupina)

Službu mohou využít děti, dospívající a mladí lidé od 6 do 26 let z Mělníka a okolí, kteří jsou kvůli své nepříznivé životní situaci (rodina, škola, zaměstnání, volný čas atp.) ohroženi sociálním vyloučením.

 

Provozní doba

Úterý               16:00 – 20:00

Středa             16:00 – 20:00

Čtvrtek            16:00 – 20:00

Pátek              16:00 – 20:00

 

Poplatek

Služba je poskytována zdarma.

 

Podmínky přijetí zájemců o poskytnutí služby

Zájemce ve věku 6–26 let, který respektuje přijetí pravidel Kontaktu, tj. není agresivní slovně ani fyzicky, neohrožuje ostatní uživatele služby, nevnáší do zařízení cigarety, alkohol, psychotropní látky (drogy) a není pod jejich vlivem, respektuje pracovníky i uživatele služby, neničí a nekrade vybavení Kontaktu a věci ostatních uživatelů.

 

Náplň služby

Mezi základní činnosti této služby patří zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační aktivity. Smyslem služby je předcházet rizikovému chování uživatelů, nabídnout jim pomoc a poradenství, možnost aktivně a hodnotně trávit čas s vrstevníky v bezpečném prostředí.

 

Službu může uživatel využít anonymně (pokud nechce, nemusí nikomu říkat své skutečné jméno), může požádat pracovníky o pomoc, pokud má nějaký problém (např. ve škole, doma) může být v „Kontaktu“, využívat jeho vybavení (např. společenské hry, fotbálek, stolní tenis), může se podílet na činnosti „Kontaktu“, sám aktivně ovlivňovat jeho dění, může vyjadřovat své nápady, přání, názory, může využívat další služby (např. poradenství v oblasti vzdělávání, zaměstnání).


KDE NÁS NAJDETE

Kosmonautů 3021, Mělník

Kontakt

778 727 038

NZDMSPMM@seznam.cz

NZDMSPMM Nízkoprah SPMM

 

Sociální pracovnice:

Bc. Martina Oppitzová, DiS.

 

Kontaktní pracovnice:

Natálie Chmelařová, Martina Fryčová, Michaela Linková, Klára Švestáková, Kateřina Kroupová

 

Provozní doba

Úterý           16:00 - 20:00

Středa         16:00 - 20:00

Čtvrtek        16:00 - 20:00

Pátek           16:00 - 20:00


PODPORUJÍ NÁS

Děkujeme našim partnerům za jejich podporu.

TESCO