O NÁS

Pár slov o SPMM


KDO JSME

Organizační složka Služby prevence města Mělníka (dále jen SPMM) byla zřízena usnesením zastupitelstva města Mělníka ze dne 8.9.2009, kdy byla přijata nová zřizovací listina organizační složky, dne 23.6.2014 schválilo ZM nové znění zřizovací listiny organizační složky.

 

Účelem organizační složky je poskytování sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Uživatelé/ky sociálních služeb a jejich základní potřeby jsou saturovány také díky spolupráci SPMM s Českou federací potravinových bank, a to ve formě potravinové pomoci (www.potravinovabanka.cz).

 

V rámci zvyšování kreditu služeb SPMM a jejich zkvalitňování je organizační složka členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb. (www.apsscr.cz) a členem S. A. D. - Síť aktérů pro domov, z.s.(www.sad-cr.cz).


NAŠE POSLÁNÍ

DÁVÁME NADĚJI

NOVÝ START

LEPŠÍ BUDOUCNOST


NAŠE SLUŽBY

V současné době má organizační složka zaregistrováno u Krajského úřadu Středočeského kraje 4 druhy sociálních služeb, které jsou poskytovány formou ambulantní a pobytovou.

 

Služby prevence města Mělníka mají zaregistrované a poskytují tyto sociální služby:

 

  • Noclehárna Mělník, reg.č. 7182053
  • Azylový dům Mělník, reg. č. 4206859
  • Azylový dům pro matky s dětmi Mělník, reg. č. 3521694
  • Občanská poradna Mělník, reg. č. 5570843
  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPMM, reg. č. 5657832