SLUŽBY

Kde naleznete pomoc


OBČANSKÁ PORADNA MĚLNÍK

Poslání

Posláním občanské poradny je poskytnout lidem, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci, odbornou kvalifikovanou pomoc a poradenství zaměřující se zejména na posílení právního povědomí, kompetencí v oblasti hájení vlastních zájmů, orientace v možnostech využívat veřejně dostupné služby, samostatného rozhodování a na celkové zlepšení sociální situace.

 

Kdo může službu využít (cílová skupina)

Službu mohou využít osoby, které se dostaly do nepříznivé sociální situace.

 

Provozní doba

V měsíci květen 2023 vždy od 8:00 – 18:00 hod. v následujících dnech:

  • 4. 5. (čtvrtek)

  • 5. 5. (pátek)

  • 12. 5. (pátek)

  • 19. 5. (pátek)

  • 25. 5. (čtvrtek)

  • 26. 5. (pátek)

 

(na konzultace je vhodné se předem telefonicky, event. e-mailem objednat)

 

Poplatek

Poradenství je poskytováno zdarma.

 

Podmínky přijetí zájemců o poskytnutí služby

Zájemce, který je v nepříznivé sociální situaci.

 

Náplň služby

Pomoc a odborné sociální poradenství je klientům poskytováno mimo jiné v oblasti sociálních dávek, dostupnosti sociálních služeb, pracovně-právních vztahů a zaměstnanosti, občansko-právních vztahů včetně mezilidských, vzdělání, bydlení, financí (exekuce a insolvence) či zprostředkování návazných služeb (právní, finanční, psychologická a další pomoc). Základní a odborné sociální poradenství je poskytováno v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 37, odst. 2 a 3), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcím předpisem výše zmiňovaného zákona (vyhláška č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a je poskytováno se zaměřením na potřeby klientů, a to ambulantní formou v občanské poradně. V rámci poradenství je ke každému klientovi přistupováno rovným způsobem, individuálně, je zachována mlčenlivost a diskrétnost.

 

Co od nás nemůžete očekávat?

Poradenství a pomoc v komerčních záležitostech, zastupování u soudu a poskytování právních/advokátních služeb.

 

KDE NÁS NAJDETE

Rohelova 2596, 276 01 Mělník

Odborné sociální poradenství

PhDr. Jakub Pivarč, Ph.D.

737 385 584

j.pivarc@melnik.cz